Bảng giá Simple Shop

Lựa chọn gói bản quyền phù hợp với nhu cầu của bạn

 •  

GÓI MIỄN PHÍ

 •  

GÓI 1 NĂM

 •  

GÓI VĨNH VIỄN

 •  

Thời hạn sử dụng

Không giới hạn

1 NĂM

VĨNH VIỄN

Kho giao diện mẫu

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Hosting lưu trữ

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Tạo sản phẩm

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Quản lý đơn hàng

Chốt đơn qua Zalo

Kết nối các đơn vị vận chuyển

Thanh toán Online (Momo, Zalopay)

Sử dụng tên miền riêng

Gắn Pixel đo lường

Đồng bộ sản phẩm từ sàn TMDT

Phân quyền tài khoản admin/ nhân viên

Tải xuống dữ liệu khách hàng

Bảng giá Tikshop

 • Thời hạn sử dụng
 • Kho giao diện mẫu
 • Hosting lưu trữ
 • Tạo sản phẩm
 • Quản lý đơn hàng
 • Chốt đơn qua Zalo
 • Kết nối đơn vị vận chuyển
 • Thanh toán Online
 • Sử dụng tên miền riêng
 • Gắn Pixel đo lường
 • Đồng bộ từ sàn TMDT
 • Phân quyền nhân viên
 • Tải xuống dữ liệu khách hàng
 • Vĩnh viễn

Giá gốc

Ưu đãi 50%

 • Thời hạn sử dụng
 • Kho giao diện mẫu
 • Hosting lưu trữ
 • Tạo sản phẩm
 • Quản lý đơn hàng
 • Chốt đơn qua Zalo
 • Kết nối đơn vị vận chuyển
 • Thanh toán Online
 • Sử dụng tên miền riêng
 • Gắn Pixel đo lường
 • Đồng bộ từ sàn TMDT
 • Phân quyền nhân viên
 • Tải xuống dữ liệu khách hàng
 • 1 NĂM

Ưu đãi 60%

 • Thời hạn sử dụng
 • Kho giao diện mẫu
 • Hosting lưu trữ
 • Tạo sản phẩm
 • Quản lý đơn hàng
 • Chốt đơn qua Zalo
 • Kết nối đơn vị vận chuyển
 • Thanh toán Online
 • Sử dụng tên miền riêng
 • Gắn Pixel đo lường
 • Đồng bộ từ sàn TMDT
 • Phân quyền nhân viên
 • Tải xuống dữ liệu khách hàng
 • VĨNH VIÊN

Hướng dẫn thanh toán

 • Bước 1: Chọn gói bản quyền Tikshop phù hợp với nhu cầu
 • Bước 2: Thanh toán theo số tài khoản ngân hàng bên dưới
 • Bước 3: Xác nhận thanh toán
 • Ngân hàng
 • Chi nhánh
 • Số tài khoản
 • Chủ tài khoản
 • Nội dung chuyển khoản
 • VIETCOMBANK
 • Thủ Đức – Hồ Chí Minh
 • 1014067425
 • TRẦN THỊ CẨM NHUNG
 • Tên + số điện thoại

*Lưu ý: chuyển khoản khác ngân hàng bên nhận (ATP Software) sẽ chịu toàn bộ phí giao dịch.