Điều Khoản Sử Dụng

Dưới đây là toàn bộ thông tin các điều khoản điều khoản sử dụng dịch vụ dành cho người sử dụng, gọi là “Chính sách điều khoản” . Bằng việc sử dụng nền tảng của chúng tôi, bạn được hiểu rằng sẽ đồng ý toàn bộ điều khoản đã được đề cập.

I. Chính sách, yêu cầu đối với khách hàng sử dụng SimpleShop

 • Chịu trách nhiệm về nội dung những Web mà bạn tạo thông qua nền tảng SimpleShop của chúng tôi.
 • Không sử dụng nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, các nội dung văn hóa đồ trụy hay các nội dung trái pháp luật.
 • Không kích động, chống phá nhà nước hay cá nhân.
 • Không tạo ra các nội dung liên quan đến tổ chức đánh bạc, cá cược.
 • Không tạo đường link để bán các sản phẩm có nguy cơ gây hại cho người sử dụng.
 • Chúng tôi có quyền xóa, sửa các nội dung hoặc các Web nếu vi phạm các yêu cầu trên.
 • Chúng tôi không có trách nhiệm phải thông báo về việc xóa bỏ hay sửa các trang Web.

II. Giới hạn trách nhiệm

 • Khi đồng ý sử dụng hệ thống của SimpleShop.vn bạn hiểu rằng chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trực tiếp, gián tiếp về nội dung trang Web bạn đã tạo hoặc đã xuất bản từ hệ thống của chúng tôi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng giải pháp SimpleShop.
 • Thông tin cá nhân và mật khẩu truy cập hệ thống bạn cần bảo mật và lưu trữ ở những nơi an toàn. Chúng tôi từ chối chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đến từ việc bạn không bảo mật tài khoản.
 • Các bài viết trên blog của chúng tôi chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia có chuyên môn.
 • Trong trường hợp Web của bạn gặp sự cố vì DDOS (tấn công từ chối dịch vụ) làm gián đoạn truy cập người dùng, SimpleShop sẽ cùng hỗ trợ khắc phục giải quyết vấn đề. Trường hợp lỗi gây ảnh hưởng nghiêm trọng thì chúng tôi sẽ tạm ngưng kết nối đến Web của bạn để không ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống.

III. Đối với đăng nhập bằng các mạng xã hội Facebook, Twitter, Google

 • Chúng tôi chỉ thu thập email người dùng để đối chiếu tài khoản.
 • Sử dụng đăng nhập nhanh đối với liên kết mạng xã hội.
 • Người sử dụng cần đọc về Chính sách điều khoản, Giới hạn trách nhiệm trước khi sử dụng SimpleShop.vn.
 • Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.